Technonicol papa MIDA TOP PV S4

MIDA TOP PV S4

 

OPIS  I  ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych

pokryć dachowych. Stosowana podczas wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

 

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA  -  włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA  -  gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA  -  folia
SPOSÓB MONTAŻU  -  zgrzewanie całą powierzchnią

 

PARAMETRY

Dane techniczne
Wartość
Długość / szerokość (m) 7,5 / 1
Ilość rolek na palecie (szt) 25
Grubość (mm) 4,2
Osnowa (g/m2) włóknina poliestrowa 180

Wytrzymałość na rozciąganie

wzdłużne / poprzeczne (N/50mm)

800 / 600

Wydłużenie przy zerwaniu

wzdłużne / poprzeczne (%)

40 / 40
Giętkość w niskich temperaturach (oC) ̶̶ 20
Temperatura mięknięcia (oC) ≥ 100
Reakcja na ogień Klasa E